image9

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมส่งให้เราสำหรับจัดทำเว็บไซต์

โปรดระบุ แพคเก็จ และชื่อโดเมนที่ท่านเลือก และอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์ที่ต้องการทำ อย่างคร่าวๆ

จัดทำข้อมูลในเอกสาร word  พร้อมรูปภาพ ขั้นต้นดังนี้

1.จัดเตรียมรูปภาพ ประกอบด้วย
+รูปคณะผู้บริหาร (นามสกุล .jpg)
– พิมพ์เอกสาร บอกชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และ หมายเลขรูปภาพ
+รูปบุคคลากร  (นามสกุล .jpg)
– แยกกอง แผนก หรือ ส่วน พร้อม ใส่หมายเลขกำกับ
– พิมพ์เอกสาร บอกชื่อ นามสกุล สักกัด กอง/แผนก ตำแหน่ง และ หมายเลขรูปภาพ
+รูปภาพกิจกรรม (บางส่วนเพื่อใช้ในการจัดแแต่งเว็บไซต์ )

2.ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
+ ประวัติหน่วยงาน
+ นโยบายของผู้บริหาร
+ วิสัยทัศน์การพัฒนา
+ แผนพัฒนาองค์กร
+ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ตั้ง หรือข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป
+ กิจกรรมในปัจจุบันพร้อมภาพประกอบ (ไม่เกิน 6 กิจกรรม)

3.ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจัดทำ

+รูปอาคารสำนักงาน ทัศนียภาพ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
+รูปตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ ของหน่วยงาน

ส่งข้อมูลต่างๆของท่านมาให้เราทางอีเมล์  support@armyhosting.com หรือช่องทางอื่นที่ท่านสะดวก

* ไฟล์ภาพให้ลดขนาดเป็น 800 x 600 พิกเซล แล้วทำการบีบอัดไฟล์ทั้งหมด ( word , jpg ) เป็นรูปแบบ zip หรือ rar