การทำเว็บไซต์ราชการ อบต. อบจ. เทศบาล

รายละเอียดและขั้นตอนการทำของเว็บไซต์หน่วยงานราชการ

 1. การทำเว็บไซต์ราชการ อบต. อบจ. เทศบาล เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตำบล เทศบาล โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานตำรวจ ทหาร ฯลฯ  ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว  โดยเราให้พื้นที่เก็บข้อมูลใช้อย่างไม่จำกัด ฟรี!  โดเมนหน่วยงานราชการ .go.th พร้อมกับการดูแลบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ดีต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
 2. พิเศษ! โปรโมชั่นต้อนรับเข้าสู่ปีงบประมาณ 2561 เฉพาะหน่วยงาน อปท. รับส่วนลดทันทีกว่า 50% จาก ราคาปกติ 15,000 บาท/ปี เหลือเพียง 6,900 บาท/ปี เท่านั้น!  ราคานี้เบ็ดเสร็จไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม เท่านี้ยังไม่พอ ลูกค้ายังรับส่วนลดเพิ่มอีกกับค่าบริการต่ออายุในปีถัดไป  4,500 บาท/ปี อีกด้วย
 3. การบริการทั้งหมดนี้รวมถึงการออกแบบกราฟฟิคเว็บไซต์ + ลงข้อมูลเริ่มแรก + พื้นที่ข้อมูลโฮสต์ SSD Hosting ไม่จำกัด + โดเมนราชการ .go.th  + ให้คำปรึกษาดูแลระบบ + การบำรุงรักษาเว็บไซต์ตลอดอายุการใช้งาน
 4. การดูแลเว็บไซต์ หมายถึง การตรวจสอบ ดูแลสคริ๊ปเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ อาจรวมถึงการ เพิ่มเติม แก้ไขเมนูรายการ หัวข้อ เนื้อเรื่อง หรือสร้างหน้าใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ 
 5. การดูแลเว็บไซต์ ไม่รวมถึงการลงข้อมูล/แก้ไข งานประจำ เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องจัดการลงข้อมูลเอง ซึ่งเรามีคู่มือการใช้งานให้ หรือสอนผ่านทางระบบออนไลน์ให้ลูกค้าอย่างสะดวก
 6. เรามีบริการลงข้อมูลดูแลเว็บไซต์ราคาประหยัดให้แก่ลูกค้าในราคาพิเศษ กรุณาคลิ๊กลิงค์นี้
 7. การร้องขอเขียนสคริ๊ปใช้งานใหม่ เพิ่มเติมที่มีโครงสร้างเฉพาะด้าน นอกเหนือจากที่เรามีให้บริการ  ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาตามรูปแบบโครงสร้างที่ลูกค้าต้องการ
 8. ระบบรองรับและติดตั้งใช้งาน Google Apps  หากลูกค้าต้องการใช้งาน

ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์

+ หน้าแรกตามเทศกาล - Intro
+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก - Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน - Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม - Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม - Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ - Stat
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ - Back Office
+ ระบบอื่นๆ ตามที่สคริ๊ป Masite รองรับ - General

 

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์ราชการ

 1. หน่วยงานจัดทำหนังสือจดโดเมนราชการ หรือ ย้ายโดเมนราชการ  [ตามลิงค์นี้] โดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม โดยให้ถือว่าหนังสือที่หน่วยงานทำขึ้นนี้เป็นการตอบรับตกลงเพื่อขอรับบริการจัดทำเว็บไซต์จากเราด้วย เมื่อเราได้จดโดเมนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ายกเลิกจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาแพ็คเก็จที่ขอใช้บริการนี้
 2. ลูกค้าส่ง ข้อมูลจัดทำของลูกค้า  มาให้เราทางอีเมล์ support@armyhosting.com หรือช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
 3. หลังจากได้รับข้อมูลทีมงานจะเริ่มจัดทำเว็บไซต์และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 3 - 7 วันทำการ
 4. เอกสารใดที่จำเป็นให้ทางร้านอาร์มี่โฮสติ้งลงนาม ให้ลูกค้าจัดส่งเอกสารนั้นให้ร้านอาร์มี่โฮสติ้งทางไปรษณีย์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทางร้านจะส่งกลับคืนไปยังลูกค้าเพื่อดำเนินขึ้นต่อนต่อไปตามที่อยู่ ดังนี้ :
 5. ที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ " ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง ตู้ ปณ.91  ปณ.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 "
 6. ทีมงานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดการระบบ คู่มือการใช้งาน หรือสอนการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้าได้หากต้องการ
 7. ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด แต่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทาง Email : support@armyhosting.com
 8. เว็บไซต์มีค่าบริการรวมรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล+ค่ารักษาเว็บไซต์ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15-30 วัน
 9. ระยะเวลาเริ่มต้นและหมดอายุการใช้งาน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโดเมนเนมให้กับลูกค้า
 10. เว็บไซต์ที่เราได้จัดทำหากลูกค้า หากต้องการนำไปต้องเสียค่าจัดทำ 5,000 บาท
 11. ทางร้านจดทะเบียนร้านค้าในนามบุคคลธรรมดา ปกติจะให้บริการหลังจากได้รับชำระค่าสินค้าหรือมัดจำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับหน่วยงานราชการสามารถให้บริการได้ทันที ค่าบริการชำระภายหลังได้ ไม่ต้องมีค่ามัดจำ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบโอนชำระค่าบริการหรือจัดส่งค่าบริการให้ทางร้านอาร์มี่โฮสติ้งมาทางไปรษณีย์ให้เสร็จเรียบร้อยภายในไม่เกิน 1 เดือนนับแต่เว็บไซต์เปิดให้บริการ

  ธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า (เชียงราย)  เลขที่ 983-6-15606-2  ชื่อบัญชี ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง
  กรณีเป็นเช็คให้สั่งจ่ายเช็คในนาม  “ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง” รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

เราได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไว้เรียบร้อยแล้ว มีเอกสารประกอบการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเมื่อได้รับการร้องขอ  ด้งนี้

 1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสืออื่นๆ
** ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานได้ หากพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ**


แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

ท่านสามารถติดต่อเราหรือขอใบเสนอราคาจัดทำเว็บไซต์ได้ที่

E-mail : support@armyhosting.com

หมายเลขโทรศัพท์  088-2944249

ID line : armybook

Facebook : https://www.facebook.com/ArmyHosting

website : www.armyhosting.com

เราขอขอบพระคุณลูกค้าหน่วยงานราชการที่ใช้บริการกับเราด้วยดีต่อเนื่องเสมอมา เราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างประทับใจมากที่สุด..