Maxsite 2.5 โมดูลข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นโมดูลหลักที่มีการใช้อยู่เป็นประจำ สำหรับเพิ่ม แก้ไข เผยแพร่เนื้อหา ข่าวสารต่างๆ ลงในหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมา เช่น หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมข่าวสารของหน่วยงาน หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เราจะมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันครับ

 

news8

news1

news2

news3

news4

วิธีการแทรกภาพลงในเนื้อหารายละเอียด

news5

news6

news7