Direct Admin เป็นโปรแกรมจัดการเว็บโฮสติ้งตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนสำหรับการจัดการเว็บโฮสติ้ง สำหรับเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโดเมน อัพโหลดไฟล์ผ่านหน้าเว็บไซต์

การเข้าใช้ งาน Control Panel สามารถเข้าโดยใช้ Internet Explorer หรือ Browser อื่นๆ เข้ามาที่ http://www.ชื่อโดเมน:2222 โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จาก Armyhosting.com

web101

web100

 

ซึ่ง จะมีเมนูการใช้งานต่างๆ ส่วนทางขวาจะเป็นสถานะการใช้งานเว็บโฮสติ้งของเว็บไซต์ปัจจุบัน ว่าใช้ Bandwidth หรือพื้นที่เท่าไร และใช้ได้สูงสุดเท่าไร
ในส่วนเมนูการใช้งานที่สำคัญคือ

1. Domain Setup ใช้ในการแก้ไข เกี่ยวกับโดเมน ซึ่งจะใช้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโดเมนเท่านั้น และชื่อที่เปลี่ยน ต้องทำการจดโดเมนเรียบร้อยแล้วค่ะ

2. Change Password ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ใช้เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง

3. Site Summary / Statics / Logs สำหรับดูภาพรวมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ สถิติการเข้าเว็บไซต์

4. FTP Management ใช้สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้ FTP

5. Subdomain Management สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้พวก sub domain สามารถมาเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ที่เมนูนี้ค่ะ

6. MySQL Management ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ Database

7. File Manager ใช้สำหรับจัดการไฟล์บน Server

8. E-mail Account ใช้สำหรับจัดการอีเมลของเว็บไซต์

9. Webmail : Squirrelmail  ใช้เปิดเว็บเมล สำหรับเข้าเช็คอีเมลผ่านเว็บไซต์