คู่มือนี้ไว้สำหรับลูกค้าใช้บริการเช่าโฮสติ้งเท่านั้น

การคืนค่าข้อมูล หรือ การคืนค่าเว็บไซต์ ( Restoring Backups , Restore Website )

ขั้นแรก:  ถ้าไฟล์สำรองข้อมูลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ให้เราทำการ Upload ไฟล์ไปยัง Server

ถ้า ไฟล์สำรองข้อมูลอยู่ที่เราให้เราทำการ Upload ไฟล์นั้นไปยัง folder  /backups.  โดยอาจ Upload File ด้วยวิธีการ FTP  หรือ โดยการคลิกไปยังหัวข้อลิงค์ “Click here for a list of current backups” ในหัวข้อ Backup แล้วคลิกไปที่ลิงค์ “Upload files to current directory” เพื่อเลือกไฟล์อัพโหลดขึ้น server

ขั้นสอง:  ในเมนู Backup เลือกไฟล์ที่ต้องการคืนค่าข้อมูล ( Restore date

restore1

ไฟล์ สำรองข้อมูลทั้งหมดในระบบเราที่อยู่ใน folder /backups จะถูก List อยู่ใน Dropdown ให้เราทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการคืนค่าในระบบ แล้วคลิกที่ปุ่ม “Select Restore Options” เพื่อทำการคืนค่า

 

ขั้นสาม:  เลือก Options ที่ต้องการคืนค่า

restore2

 

โปรดทราบว่า การสำรองข้อมูลของไฟล์นี้ถ้า Options ไหนที่ไม่ได้เลือกสำรองข้อมูลตั้งแต่แรก จะเป็น สีเทา โดยเราอาจจะเลือกคืนค่าบางค่าก็ได้ หรือ เลือกคืนค่าทั้งหมด ก็ได้ ซึ่งเมื่อเราเลือก Options ในการคืนค่าข้อมูลแล้ว ให้เราคลิกที่ปุ่ม “Restore Selected Items” เพื่อทำการคืนค่า

 

หมายเหตุ Armyhosting.com  ได้ทำการสำรองข้อมูลลูกค้าทุกท่านทุก ๆ สัปดาห์ในเที่ยงคืนวันเสาร์ ดังนั้นก่อนทุกเที่ยงคืนวันเสาร์ หากเว็บไซต์เว็บไซต์ลูกค้ามีสภาพสมบูรณ์หรือขัดข้องอย่างไร ระบบก็จะสำรองสถานภาพอย่างนั้นไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลเบื้องต้น หากเว็บไซต์ลูกค้าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าต้องรีบแจ้งเราก่อนวันเวลาดังกล่าวทันที เพื่อเราจะได้รีบแก้ปัญหาให้โดยเร่งด่วน