เพื่อสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นฟรีโดเมนจากเรา ให้ลูกค้าที่มีโดเมนเนมอยู่ก่อนแล้วทำการย้ายโดเมนมายังเรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

Transfer Registrar คือ การเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนมหลัก เช่น โอนจากผู้ให้บริการจดโดเมน A  มายังผู้ให้บริการ Armyhosting.com เป็นต้น

การ Transfer Registrar  ท่านต้องติดต่อผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิมของท่าน เพื่อให้ทำการ Unlock โดเมนเนม พร้อมกับขอ Transfer Auth Code  จากนั้นให้ลูกค้าส่งเมลล์รายละเอียดมาที่ hs5yrf@hotmail.com

เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งย้ายโดเมน ท่านต้องคลิกลิงค์ในเนื้อหาอีเมล์กลับและระบุ Transfer auth Code เพื่อเป็นการยืนยันการย้ายโดเมนเนม

โดยลูกค้า ต้องคลิกลิงค์กลับภายใน 5 วัน  มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าปฏิเสธที่จะย้ายโดเมน การย้ายโดเมนแบบ Transfer Registrar ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน

สรุปเงื่อนไขการโอนย้ายโดเมนเนม

  • โดเมนต้องยังไม่หมดอายุจากนายทะเบียนเดิม
  • การย้ายโดเมนเนมแบบ Transfer Registrar ต้องดำเนินการก่อนที่โดเมนเนมจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน หากเกินกำหนดท่านต้องต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนแล้วจึงค่อยทำการย้าย
  • โดเมนต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
  • โดเมนต้องไม่ถูกล็อค
  • โดเมนต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
  • อีเมล์ตามที่ระบุใน Administrative Contact ต้องสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อใช้ในการยืนยันการย้ายโดเมน
  • ต้องใช้ Auth-Code ในการยืนยันการย้ายโดเมน โดยขอได้จากผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
  • การย้ายโดเมนแบบ Transfer Registrar จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน หลังจากคุณยืนยันกลับ
  • การย้ายโดเมนจะไม่มีผลต่อเว็บไซต์ หรืออีเมล์ เป็นเพียงการย้ายผู้ดูแลโดเมนเท่านั้น

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการครับ…

Armyhosting.com