วิธีการชำระเงิน

ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง
พร้อมโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า (เชียงราย)
เลขที่ 983-6-15606-2
ชื่อบัญชี ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง
111 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย
ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711780 , 088-2944249