รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เราจัดทำ
 • บริการนี้รวมการออกแบบทำเว็บไซต์ + ลงข้อมูล + โฮสต์ + โดเมนเนม เรียบร้อยแล้ว
 • freedomain .com, net, org, biz, info ตลอดการใช้งาน
 • สำหรับ โดเมน .co.th , .in.th, .net.th , .or.th , .ac.th , .mi.th , .go.th ลูกค้าเสียค่าโดเมน 900 บาท และต้องมีหนังสือการขอจดโดเมน ตามลิงค์นี้
 • สำหรับหน่วยงานราชการหากต้องการรับโปรโมชั่นใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ ตามลิงค์นี้
 • พื้นที่เว็บไซต์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบ SSD การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว
 • จัดทำข้อมูลเว็บไซต์เริ่มแรกไม่จำกัดจำนวนหน้า ตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้เรา
 • ออกแบบหน้าแรก เช่นแบนเนอร์หัวเว็บ และท้ายเว็บ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • ดูแล เว็บไซต์ ตลอดปีหมายถึงการตรวจสอบ แก้ไขสคริ๊ปที่บกพร่อง ให้เว็บไซต์ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการ แก้ไขหรือสร้างหน้าใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่รวมถึงการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานจะต้องลงข้อมูลอยู่เป็นประจำ
 • สำหรับ ลูกค้า ที่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงข้อมูลกิจกรรม เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เรามีบริการให้แก่ลูกค้าในราคาพิเศษ 900 บาท/เดือน โดยส่งงานทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแพ็คเก็จนี้ บริการแก้ไข เพิ่มเติม สร้างหน้าใหม่ ทำแบนเนอร์ แก้ไขสคริ๊ปเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดอายุการใช้งาน

 

โครงสร้างเว็บไซต์ระบบประกอบด้วย (อ้างอิงจากสคริป CMS Maxsite)

+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก – Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน – Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม – Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม – Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ – News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ – Stat
+ ผลงานทางวิชาการ – Academic performance
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ – Back Office

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์
 1. ระบุรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจัดทำ เช่น เว็บไซต์ อบต. เป็นต้น
 2. ชำระ ค่าจัดทำเว็บไซต์ตามแพ็คเก็จที่กำหนด หรือส่งข้อมูลสำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และรับรองสำเนา เมื่อใช้สิทธิพิเศษ ใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการจัดทำตาม ข้อมูลนี้ ส่งมาทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 4. ทีมงานจะทำการจัดทำเว็บไซต์ให้ ระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 2 – 7 วันทำการ
 5. ทีมงาน ส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการระบบ และคู่มือการใช้งานเบื้องต้น ลูกค้าที่ไม่เข้าใจการใช้งานส่วนใด เรายินดีให้คำแนะนำเสมอ
 6. **ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ได้จำนวนครั้งตามแพ็คเก็จที่เลือก ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
  Email : support@armyhosting.com
 7. เว็บไซต์มีรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล+ค่ารักษาเสถียรภาพเว็บไซต์ ฯลฯ จะชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15 วัน
 8. ระบบ DirectAdmin และ สคริ๊ปเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้งานหรือการนำสคริ๊ปเว็บไซต์ไปใช้ที่อื่น หากลูกค้าต้องการนำไปใช้ ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
 9. แต่ละแพ็คเก็จได้รับส่วนลด 20-30 % ในการต่ออายุปีถัดไป
** ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานได้ หากพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ**