เมื่อเว็บไซต์เปิดใช้บริการแล้ว ลูกค้าที่ใช้บริการนโยบายใช้บริการก่อน ชำระภายหลัง

สำหรับหน่วยงานราชการ จะต้องทำเรื่องเบิกจ่ายชำระค่าบริการให้กับ Armyhosting โดยเร็ว

หรืออย่างช้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

สำหรับหลักฐานใดๆเพื่อใช้ดำเนินเรื่องเพื่อขอเบิกของหน่วยงานร้องขอมายังเราได้

ลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการให้ชำระค่าบริการก่อนจัดทำตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการชำระเงิน

——————————–

ktb

ธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า (เชียงราย)

เลขที่ 983-6-15606-2

ชื่อบัญชี ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง

กรณีเป็นเช็คให้สั่งจ่ายเช็คในนาม

 “ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง

รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

——————————–

** ที่อยู่สำหรับจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่ส่งให้ลูกค้า**

เมื่อท่านได้โอนเงินหรือฝากเซ็ค

เข้าธนาคารหรือส่งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

กรุณาโทรแจ้ง

Tel. 088-2944249

Line ID : armybook