นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

 1. เทศบาล อบต. อบจ. อปท. หน่วยงานทั่วไป
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

----------------------------------------------------------

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ Armyhosting.com

ข้อ ตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง  Armyhosting.com   (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 เงื่อนไขและขั้นตอนการบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์

รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เรามีให้
 • บริการนี้รวมการออกแบบทำเว็บไซต์ + ลงข้อมูล + โฮสต์ + โดเมนเนม เรียบร้อยแล้ว
 • freedomain .com, net, org, biz, info ตลอดอายุการใช้งาน
 • สำหรับ โดเมน .co.th , .in.th, .net.th , .or.th , .ac.th , .mi.th , .go.th ลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม  และต้องมีหนังสือการขอจดโดเมน  ตามลิงค์นี้
 • พื้นที่เว็บไซต์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบ SSD การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว
 • จัดทำข้อมูลเว็บไซต์เริ่มแรก โดยลูกค้าต้องส่งข้อมูลให้เรา
 • ออกแบบหน้าแรก เช่นแบนเนอร์หัวเว็บ และท้ายเว็บ
 • ดูแล เว็บไซต์ตลอดปีหมายถึงการคอยดูแลตรวจสอบ มอนิเตอร์ เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ไม่รวมถึงการอัพเดทข้อมูลให้ทุกกิจกรรม
 • การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขเว็บไซต์ หลังการส่งงาน ให้บริการตามเงื่อนไขในแต่ละแพคเก็จ
 • โครงสร้า้งระบบประกอบด้วย ( อ้างอิงจากเว็บไซต์ที่ทำด้วยสคริ๊ป Maxsite 2.5 หากเป็นสคริ๊ปอื่นระบบอาจแตกต่างจากนี้)

+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก - Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน - Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม - Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม - Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ - Stat
+ ผลงานทางวิชาการ - Academic performance
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ - Back Office

 
นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า การสั่งทำเว็บไซต์
 1. เลือกรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจัดทำ ตามตัวอย่างรูปแบบที่กำหนด หรือรูปแบบอื่นที่ต้องการ
 2. ชำระค่าจัดทำเว็บไซต์ตามแพ็คเก็จ
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลมายังเราทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 4. ทีมงานจะทำการจัดทำเว็บไซต์ให้ ระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 2 - 7 วันทำการ
 5. สำหรับโดเมน .co.th , .in.th, .net.th , .or.th , .ac.th , .mi.th , .go.th จัดทำไม่เกิน 10 วันทำการ
 6. ทีม งานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูล Username@Password ในการเข้าจัดการเว็บไซต์ พร้อมคู่มือการใช้งานเบื้องต้น และข้อมูลอื่นๆที่ำจำเป็น
 7. ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ หลังจากทีทีมงานทำการส่ง แต่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
  Email : support@armyhosting.com ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน
 8. เว็บไซต์มีรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล ฯลฯ จะชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15 วัน
 9. ระบบ DirectAdmin และ สคริ๊ปเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้งานหรือการนำสคริ๊ปเว็บไซต์ไปใช้ที่อื่น หากลูกค้าต้องการนำไปใช้ ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า เงื่อนไขการให้บริการฟรีโดเมน

1. โดเมนฟรีไม่มีบริการในแพคเก็จเช่าพื้นที่โฮสติ้ง  (บริการ SSD Hosting)

2. ทางเราไม่สงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของฟรีโดเมน ลูกค้าสามารถนำไปใช้ที่อื่นได้หลังการให้บริการจากเรา

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า เงื่อนไขการให้บริการดูแลเว็บไซต์ฟรี

ทาง เราจะทำการดูแล ตรวจสอบ ให้เว็บไซต์ของท่านใช้การได้ดีอยู่เสมอ แต่ไม่รวมถึงการ ลงข้อมูลให้กับทุกๆ งานกิจกรรม หรืองานที่ต้องลงข้อมูลเผยแพร่อยู่เป็นประจำ ซึ่งลูกค้าต้องดำเนินการเอง โดยเรายินดีให้คำปรึกษาการใช้งานอย่างเต็มที่

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า เงื่อนไขการให้บริการ SSD Hosting

ไม่ให้บริการเว็บไซต์ต่อไปนี้

 • เว็บไซต์หมิ่น และผิดกฎหมายทุกชนิด
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการดาว์โหลดไฟล์ ทั้งละเมิดและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เว็บไซต์บริการ รับฝากรูป รับฝากไฟล์

ห้ามนำโฮสติ้งไปใช้งานต่อไปนี้

 • ห้ามทำฟรีโฮสเมล์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไปทำสแปมเมล์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไปยิงเซิฟเวอร์ผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไฟล์ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมาใส่ไว้โดยเด็ดขาด (เช่น ไฟล์สำหรับแฮกเว็บไซต์)
 • ห้ามนำโฮสติ้งไปใช้เผยแพร่ไวรัส มัลแวร์ต่างๆ โดยเด็ดขาด
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้งานทรัพยากรมากเกินไป และทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบส่วนรวม

เงื่อนไขการรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง

 • เราเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ โดยปกติลูกค้าจะต้องชำระเงินหรือมัดจำไว้ก่อนให้เราบริการจัดทำ แต่สำหรับการบริการนี้ มอบเป็นสิทธิพิเศษแก่หน่วยงานราชการเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานของหน่วยงาน ระยะเวลาการให้บริการยึดเอาในหนังสือขอจดโดเมนเนมของหน่วยงานเป็นวันเริ่มให้บริการ และสิ้นสุดในวงรอบ 1 ปี
 • การรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง หมายความว่า ลูกค้าได้ตกลงรับบริการจัดทำเว็บไซต์กับผู้ให้บริการโดย แต่ยังไม่ชำระค่าบริการในทันที หากหน่วยงานมีความพร้อมก็สามารถชำระได้ภายหลังใช้งานไม่เกิน 1 เดือน 
 • เราให้บริการด้านเอกสารของทางร้านที่มีอยู่อย่างถูกต้อง เช่น เอกสารสำเนาบัตรประจำตัว ทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ หน่วยงานสามารถร้องขอเอกสารของทางร้าน นำไปดำเนินการในส่วนของหน่วยงานได้
 • การเบิกจ่ายชำระค่าบริการ หน่วยงานต้องรับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายให้กับทางร้านโดยเร็ว และจะต้องไม่เป็นภาระเงื่อนไขที่ตกแก่ทางร้านใดๆ ทั้งสิ้น
 • เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  เช่น หน่วยงานทหาร ตำรวจ โรงเรียน อบต. เทศบาล เป็นต้น
 • สำหรับโดเมน .th ลูกค้าต้องดำเนินการจัดทำเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้าตาม หลักฐานการจดทะเบียนโดเมน .th ก่อน จากนั้นให้ลูกค้าสแกนเอกสารที่ลงนามเสร็จแล้วเป็นไฟล์ .jpg ส่งมายังอีเมล์ support@armyhosting.com
 • เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานหรือข้อความใดๆ มายังเรา เช่น อีเมล์ตอบรับการบริการ หนังสือขอจดโดเมนเนม สำเนาบัตรฯ  ย่อมหมายถึง ลูกค้าได้ตกลงใช้บริการจากเราแล้ว หากลูกค้ายังไม่ชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 เดือน) หรือยกเลิกใช้บริการภายหลัง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าบริการเป็นจำนวน 5 เท่า ตามราคาแพ็คเก็จที่เราได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว
 • เว็บไซต์มีการเข้ารหัสไฟล์ ไม่อนุญาตนำไปใช้กับที่อื่นได้
 • ลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา สามารถติดต่อได้จากเราทางอีเมล์ support@armyhosting.com หรือตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
 • เราเป็นผู้ให้บริการในนามร้านค้า/บุคคลธรรมดา ไม่ใช่รูปแบบบริษัท
 • สำหรับ การ บริการปีต่อไป "การรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง" ลูกค้าต้องส่งหลักฐานตามข้างต้นใหม่ พร้อมชำระค่าบริการก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน
 • กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณา สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “อาร์มี่โฮสติ้ง”  รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”  แล้วทำการฝากโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา เลขที่ 983-6-15606-2 ชื่อบัญชี "ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง"

ผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงตามนโยบายการให้บริการนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ หากพบว่าข้อตกลงไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ทางผู้ให้ บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่รับผิดชอบแก่ผู้ใช้บริการดังกรณีต่อไปนี้ ลูกค้าต้องการยกเลิก, ยกเลิกกิจการ,เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ, ระบบมีปัญหาชั่วคราว, ระบบโดนผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวน, ผู้ให้บริการแจ้งยกเลิกเนื่องจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  เกิดข้อขัดข้องสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือตามผู้ให้ บริการเห็นสมควร

----------------------------------------

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเราครับ......

โทร. 088-2944249

support@armyhosting.com

Line ID : armybook

Armyhosting.com

รายละเอียดและขั้นตอนการทำของบริการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์ของลูกค้าเราทุกโดเมน ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี SSD Hosting ทั้งระบบ ซึ่งเป็นระบบการเขียน-อ่านข้อมูลเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยเราได้ติดตั้งวางระบบ Server คุณภาพสูงไว้เพื่อรองรับการใช้งานให้กับลูกค้าของเราโดยเฉพาะ ไม่มีการแชร์โฮสต์จากที่ใดๆ ทั้งสิ้น ติดตั้ง ณ ศูนย์ Cat Data Center กรุงเทพฯ โดยมีทีมงาน Admin ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง จึงรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของท่านจะเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เสถียร ไม่สะดุด ไม่ล่ม Up time 99.99% ลูกค้าสามารถรู้สึกถึงความเร็วในการใช้งานได้ดี ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน และเรายังได้จดทะเบียนโดเมนเนมที่มีราคาสูงพร้อมติดตั้ง SSL Certificate ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นระบบใบรับรองการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ที่เราได้ติดตั้งให้ลูกค้าของเราฟรี

เว็บไซต์ www.armyhosting.com ผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ลงทะเบียนในระบบ e-GP เรียบร้อย ให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานราชการแบบไม่มีขีดจำกัด รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่ลูกค้าจะได้รับจากจากเราอีกมากมาย โดยเรามีปฏิภาณความมุ่งมั่นที่จะให้มีการให้บริการที่ดี เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด มุ่งเน้นคุณภาพที่อยู่เหนือราคา เราหวังว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าจากเรามากที่สุด

+ สำหรับหน่วยงานราชการ อบต. อบจ. เทศบาล และหน่วยงานอื่น เราเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ทางเลือกที่ดีที่สุด มีโครงสร้างระบบเว็บไซต์ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ โดยเราให้บริการในองค์ประกอบที่จำเป็นของเว็บไซต์หน่วยงานราชการอย่างครบถ้วน พร้อมดูแลบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ดีต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน

+ พิเศษ! หน่วยงาน อปท. รับส่วนลดทันทีกว่า 50% จาก ราคาปกติ 15,000 บาท/ปี เหลือเพียง 6,900 บาท/ปี เท่านั้น! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม

+ ลูกค้ายังจะได้รับส่วนลดเพิ่มในการต่ออายุใช้งานในปีถัดไปอีก 24% จากราคาส่วนลดปีแรก

การบริการทั้งหมดนี้หมายรวมถึง

> พื้นที่ข้อมูลโฮสต์ SSD Hosting ความเร็วสูงแบบไม่จำกัด

> ปริมาณรับส่งข้อมูลเว็บไซต์ ไม่จำกัด

> โดเมนราชการภาษาอังกฤษ .go.th

> โดเมนราชการภาษาไทย ชื่อหน่วยงาน.รัฐบาล.ไทย

> ระบบอีเมล์องค์กร

> ติดตั้ง SSL Certificate ฟรี

> จัดทำภาพกราฟฟิคพร้อมลงข้อมูลพื้นฐาน

> เอกสารของทางร้านเพื่อนำไปประกอบสัญญาจ้าง

> ให้คำปรึกษาดูแลระบบแก่เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่

> บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดอายุการใช้งาน

> การบริการเร่งด่วนอื่นๆ ที่มิอาจประเมินค่าได้

 

การให้บริการของเรา 

การให้บริการของเรา 

- การดูแลเว็บไซต์ หมายถึง การตรวจสอบ ดูแลสคริ๊ปเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ อาจรวมถึงการ เพิ่มเติม แก้ไขเมนูรายการ หัวข้อ เนื้อเรื่อง หรือสร้างหน้าใหม่ตามที่ลูกค้าร้องขอมา

- การดูแลเว็บไซต์ ไม่รวมถึงการลงข้อมูล/แก้ไข งานประจำ เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องจัดการลงข้อมูลเอง ซึ่งเรามีคู่มือการใช้งานให้ หรือสอนผ่านทางระบบออนไลน์ให้ลูกค้าอย่างสะดวก

- เว็บไซต์เราใช้ CMS มาตรฐาน ประกอบด้วยธีมและปลั๊กอินที่เราได้จัดซื้อมาให้บริการเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการร้องขอเขียนสคริ๊ปใช้งานใหม่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรามีให้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง

- ระบบรองรับและติดตั้งใช้งาน Google Apps หากลูกค้าต้องการใช้งาน

- ระบบรองรับการใช้งานสคริ๊ปทุกระบบทั้งเวอร์ชั่นเก่าและใหม่ล่าสุดโดยติดตั้ง  PHP V.5.6 และ PHP V.7x 

 

ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์

ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์

+ หน้าแรกวันสำคัญ - Intro
+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก - Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน - Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม - Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม - Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ - Stat
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ - Back Office
+ ระบบอื่นๆ ตามที่สคริ๊ปรองรับ - General

 

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์ราชการและเงื่อนไขบางประการ

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์ราชการและเงื่อนไขบางประการ

+ หน่วยงานจัดทำหนังสือจดโดเมนราชการ หรือ ย้ายโดเมนราชการ [ตามลิงค์นี้] โดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม โดยให้ถือว่าหนังสือที่หน่วยงานทำขึ้นนี้เป็นการตอบรับตกลงเพื่อขอรับบริการจัดทำเว็บไซต์จากเราด้วย เมื่อเราได้จดโดเมนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ายกเลิกจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาแพ็คเก็จที่ขอใช้บริการนี้

+ ลูกค้าส่ง ข้อมูลจัดทำของลูกค้า มาให้เราทางอีเมล์ support@armyhosting.com หรือช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
หลังจากได้รับข้อมูลทีมงานจะเริ่มจัดทำเว็บไซต์และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 3 - 7 วันทำการ

+ เอกสารใดที่จำเป็นให้ทางร้านอาร์มี่โฮสติ้งลงนาม ให้ลูกค้าจัดส่งเอกสารนั้นให้ร้านอาร์มี่โฮสติ้งทางไปรษณีย์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทางร้านจะส่งกลับคืนไปยังลูกค้าเพื่อดำเนินขึ้นต่อนต่อไปตามที่อยู่ ดังนี้ :

+ ที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ " ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง ตู้ ปณ.91 ปณ.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 "

+ ทีมงานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดการระบบ คู่มือการใช้งาน หรือสอนการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้าได้หากต้องการ

+ ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด แต่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทาง Email : support@armyhosting.com
เว็บไซต์มีค่าบริการรวมรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล+ค่ารักษาเว็บไซต์ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15-30 วัน

+ ระยะเวลาเริ่มต้นและหมดอายุการใช้งาน ถือเอาตั้งแต่วันจดทะเบียนโดเมนเนม ให้กับลูกค้า

+ เอกสารของทางร้านใช้ประกอบในการสั่งจ้างทำเว็บไซต์หน่วยงานเท่านั้นมีอายุเท่ากับสัญญาจ้าง 1 ปี และห้ามนำไปใช้นอกเหนือ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้านโดยเด็ดขาด

+ เราสงวนสิทธิ์ในสคริ๊ปเว็บไซต์ที่เราได้จัดทำหากลูกค้าจำเป็นต้องการนำไปใช้ในโฮสต์อื่นด้วย มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ครั้ง

+ ทางร้านจดทะเบียนร้านค้าในนามบุคคลธรรมดา หน่วยงานราชการสามารถให้บริการได้ทันที โดยค่าบริการชำระภายหลังได้ ไม่ต้องมีค่ามัดจำ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบโอนชำระค่าบริการหรือจัดส่งค่าบริการให้ทางร้านอาร์มี่โฮสติ้งมาทางบัญชีธนาคารหรือทางไปรษณีย์ให้เสร็จเรียบร้อยภายในไม่เกิน 1 เดือนนับแต่เว็บไซต์เปิดให้บริการ ชื่อบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า (เชียงราย) เลขที่ 983-6-15606-2 ชื่อบัญชี ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง
กรณีเป็นเช็คให้สั่งจ่ายเช็คในนาม “ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง” รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

เราได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไว้เรียบร้อยแล้ว มีเอกสารประกอบการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเมื่อได้รับการร้องขอ ด้งนี้

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสืออื่นๆ


** ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานได้ หากพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ**

ท่านสามารถติดต่อเราหรือขอใบเสนอราคาจัดทำเว็บไซต์ได้ที่

Website : www.armyhosting.com

E-mail : support@armyhosting.com

หมายเลขโทรศัพท์ 093-2415120 , 088-2944249

ID line : iweb

เราขอขอบพระคุณลูกค้าหน่วยงานราชการที่ใช้บริการกับเราด้วยดีต่อเนื่องเสมอมา เราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างประทับใจมากที่สุด..