นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า

———————————————————-

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ Armyhosting.com

ข้อ ตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง  Armyhosting.com   (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 เงื่อนไขและขั้นตอนการบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์

รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เรามีให้
 • บริการนี้รวมการออกแบบทำเว็บไซต์ + ลงข้อมูล + โฮสต์ + โดเมนเนม เรียบร้อยแล้ว
 • freedomain .com, net, org, biz, info ตลอดอายุการใช้งาน
 • สำหรับ โดเมน .co.th , .in.th, .net.th , .or.th , .ac.th , .mi.th , .go.th ลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม  และต้องมีหนังสือการขอจดโดเมน  ตามลิงค์นี้
 • พื้นที่เว็บไซต์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบ SSD การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว
 • จัดทำข้อมูลเว็บไซต์เริ่มแรก โดยลูกค้าต้องส่งข้อมูลให้เรา
 • ออกแบบหน้าแรก เช่นแบนเนอร์หัวเว็บ และท้ายเว็บ
 • ดูแล เว็บไซต์ตลอดปีหมายถึงการคอยดูแลตรวจสอบ มอนิเตอร์ เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ไม่รวมถึงการอัพเดทข้อมูลให้ทุกกิจกรรม
 • การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขเว็บไซต์ หลังการส่งงาน ให้บริการตามเงื่อนไขในแต่ละแพคเก็จ
 • โครงสร้า้งระบบประกอบด้วย ( อ้างอิงจากเว็บไซต์ที่ทำด้วยสคริ๊ป Maxsite 2.5 หากเป็นสคริ๊ปอื่นระบบอาจแตกต่างจากนี้)

+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก – Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน – Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม – Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม – Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ – News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ – Stat
+ ผลงานทางวิชาการ – Academic performance
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ – Back Office

การสั่งทำเว็บไซต์
 1. เลือกรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจัดทำ ตามตัวอย่างรูปแบบที่กำหนด หรือรูปแบบอื่นที่ต้องการ
 2. ชำระค่าจัดทำเว็บไซต์ตามแพ็คเก็จ
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลมายังเราทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 4. ทีมงานจะทำการจัดทำเว็บไซต์ให้ ระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 2 – 7 วันทำการ
 5. สำหรับโดเมน .co.th , .in.th, .net.th , .or.th , .ac.th , .mi.th , .go.th จัดทำไม่เกิน 10 วันทำการ
 6. ทีม งานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูล Username@Password ในการเข้าจัดการเว็บไซต์ พร้อมคู่มือการใช้งานเบื้องต้น และข้อมูลอื่นๆที่ำจำเป็น
 7. ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ หลังจากทีทีมงานทำการส่ง แต่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
  Email : support@armyhosting.com ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันส่งงาน
 8. เว็บไซต์มีรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล ฯลฯ จะชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15 วัน
 9. ระบบ DirectAdmin และ สคริ๊ปเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้งานหรือการนำสคริ๊ปเว็บไซต์ไปใช้ที่อื่น หากลูกค้าต้องการนำไปใช้ ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท

 เงื่อนไขการให้บริการฟรีโดเมน

1. โดเมนฟรีไม่มีบริการในแพคเก็จเช่าพื้นที่โฮสติ้ง  (บริการ SSD Hosting)

2. ทางเราไม่สงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของฟรีโดเมน ลูกค้าสามารถนำไปใช้ที่อื่นได้หลังการให้บริการจากเรา

 เงื่อนไขการให้บริการดูแลเว็บไซต์ฟรี

ทาง เราจะทำการดูแล ตรวจสอบ ให้เว็บไซต์ของท่านใช้การได้ดีอยู่เสมอ แต่ไม่รวมถึงการ ลงข้อมูลให้กับทุกๆ งานกิจกรรม หรืองานที่ต้องลงข้อมูลเผยแพร่อยู่เป็นประจำ ซึ่งลูกค้าต้องดำเนินการเอง โดยเรายินดีให้คำปรึกษาการใช้งานอย่างเต็มที่

 เงื่อนไขการให้บริการ SSD Hosting

ไม่ให้บริการเว็บไซต์ต่อไปนี้

 • เว็บไซต์หมิ่น และผิดกฎหมายทุกชนิด
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการดาว์โหลดไฟล์ ทั้งละเมิดและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เว็บไซต์บริการ รับฝากรูป รับฝากไฟล์

ห้ามนำโฮสติ้งไปใช้งานต่อไปนี้

 • ห้ามทำฟรีโฮสเมล์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไปทำสแปมเมล์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไปยิงเซิฟเวอร์ผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไฟล์ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมาใส่ไว้โดยเด็ดขาด (เช่น ไฟล์สำหรับแฮกเว็บไซต์)
 • ห้ามนำโฮสติ้งไปใช้เผยแพร่ไวรัส มัลแวร์ต่างๆ โดยเด็ดขาด
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้งานทรัพยากรมากเกินไป และทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบส่วนรวม

เงื่อนไขการรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง

 • การบริการนี้สำหรับหน่วยงานราชการเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเบิกจ่ายชำระค่าบริการของหน่วย
 • การรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง หมายความว่า ลูกค้าได้ตกลงรับบริการจัดทำเว็บไซต์กับผู้ให้บริการ โดยยังไม่ได้ชำระค่าบริการ และลูกค้าจะเบิกจ่ายชำระเงินค่าบริการแก่ผู้ให้บริการภายหลังไม่เกิน 3 เดือน หลังจากเว็บไซต์เปิดใช้งาน
 • เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  เช่น หน่วยงานทหาร ตำรวจ โรงเรียน อบต. เทศบาล เป็นต้น
 • ส่งสำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และรับรองสำเนา พร้อมระบุคำว่า “ใช้สำหรับการรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลังของ armyhosting.com เท่านั้น” สแกนเป็นไฟล์ .jpg ที่อ่านได้ชัดเจน แนบไฟล์ส่งมาที่อีเมล์ support@armyhosting.com พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ ระบุแพ็คเกจที่ต้องการใช้ หรือโดเมนเนม พร้อม ข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ของลูกค้า อย่างครบถ้วน
 • สำหรับโดเมน .th ลูกค้าต้องดำเนินการจัดทำเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้าตาม หลักฐานการจดทะเบียนโดเมน .th ก่อน จากนั้นให้ลูกค้าสแกนเอกสารที่ลงนามเสร็จแล้วเป็นไฟล์ .jpg ส่งมายังอีเมล์ support@armyhosting.com
 • เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานหรือข้อความใดๆ มายังเรา เช่น อีเมล์ตอบรับการบริการ หนังสือขอจดโดเมนเนม สำเนาบัตรฯ  ย่อมหมายถึง ลูกค้าได้ตกลงใช้บริการจากเราแล้ว หากลูกค้ายังไม่ชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 เดือน) หรือยกเลิกใช้บริการภายหลัง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าบริการเป็นจำนวน 5 เท่า ตามราคาแพ็คเก็จที่เราได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว
 • เว็บไซต์มีการเข้ารหัสไฟล์ ไม่อนุญาตนำไปใช้กับที่อื่นได้
 • ลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา สามารถติดต่อได้จากเราทางอีเมล์ support@armyhosting.com หรือตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการภายในระยะเวลา 1-3 เดือน นับตั้งแต่เว็บไซต์เปิดใช้บริการ
 • เราบริการในนามร้านค้า/บุคคลธรรมดา ชื่อภาษาไทย “อาร์มี่โฮสติ้ง” ลูกค้าสามารถติดต่อขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนพานิชย์ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย จากเราได้ทางอีเมล์  support@armyhosting.com
 • สำหรับ การ บริการปีต่อไป “การรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง” ลูกค้าต้องส่งหลักฐานตามข้างต้นใหม่ พร้อมชำระค่าบริการก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน
 • กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณา สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “อาร์มี่โฮสติ้ง”  รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”  แล้วทำการฝากโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา เลขที่ 983-6-15606-2 ชื่อบัญชี “ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง”
 • ข้อแนะนำ : เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการจัดทำเอกสารสำหรับการตั้งเบิกในแต่ละปีของลูกค้า แนะนำให้ลูกค้าสั่งซื้อบริการระยะเวลาคราวละ 3 – 5 ปี

 

ผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงตามนโยบายการให้บริการนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ หากพบว่าข้อตกลงไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ทางผู้ให้ บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่รับผิดชอบแก่ผู้ใช้บริการดังกรณีต่อไปนี้ ลูกค้าต้องการยกเลิก, ยกเลิกกิจการ,เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ, ระบบมีปัญหาชั่วคราว, ระบบโดนผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวน, ผู้ให้บริการแจ้งยกเลิกเนื่องจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  เกิดข้อขัดข้องสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือตามผู้ให้ บริการเห็นสมควร

—————————————-

 

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเราครับ……

โทร. 088-2944249

support@armyhosting.com

Line ID : armybook

Armyhosting.com