ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการจากเราด้วยเครื่องหมาย DBD Registered

สามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ของเราที่จดทะเบียนพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

ตามเครื่องหมาย DBD Registered ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 1084/5 ถนนวินิจฉัยกุล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 088-2944249

ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเราครับ

www.armyhosting.com